comori.org
comori.org

1. Cei care se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină; el rămâne pentru totdeauna.

2. Ierusalim! Munţii sunt în jurul lui şi Domnul este în jurul poporului Său, de acum şi pentru totdeauna.

3. Pentru că toiagul răutăţii nu se va odihni în partea celor drepţi, pentru ca cei drepţi să nu-şi întindă mâinile spre nelegiuire.

4. Doamne, fă bine celor buni şi celor drepţi cu inima.

5. Iar pe cei care se abat pe căile lor sucite, Domnul îi va face să meargă cu lucrătorii nelegiuirii. Pacea să fie peste Israel!