comori.org
comori.org

1. Mântuieşte, Doamne, pentru că cel evlavios nu mai este, pentru că dispar cei credincioşi dintre fiii oamenilor.

2. Ei vorbesc neadevăr unul către altul; vorbesc cu buză linguşitoare, cu inimă făţarnică.

3. Domnul va tăia toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte lucruri mari,

4. pe cei care spun: „Cu limba noastră vom învinge; buzele noastre sunt cu noi: cine este stăpân peste noi?“

5. „Din cauza asupririi celor întristaţi, din cauza geamătului celor săraci, acum Mă voi ridica“, spune Domnul, „voi pune în siguranţă pe cel împotriva căruia se suflă cu dispreţ“.

6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint curăţit în cuptor de pământ, purificat de şapte ori.

7. Tu, Doamne, îi vei păzi, îi vei apăra de generaţia aceasta pentru totdeauna.

8. Cei răi umblă pretutindeni când josnicia este înălţată printre fiii oamenilor.