comori.org
comori.org

1. Strigaţi de bucurie către Domnul, tot pământul!

2. Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi înaintea Lui cu cântări de triumf!

3. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, şi nu noi; suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.

4. Intraţi pe porţile Lui cu mulţumiri, în curţile Sale cu laude! Lăudaţi-L, binecuvântaţi-I Numele!

5. Pentru că Domnul este bun; bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna şi credincioşia Lui din generaţie în generaţie.