comori.org
comori.org

1. Voi lăuda pe Domnul cu toată inima mea, voi spune toate minunile Tale.

2. Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine, voi cânta psalmi Numelui Tău, Preaînalte.

3. Când vrăjmaşii mei au dat înapoi, s-au poticnit şi au pierit dinaintea Ta:

4. pentru că Tu mi-ai susţinut dreptul şi cauza mea, Tu Te-ai aşezat pe tron, judecând cu dreptate.

5. Ai mustrat naţiunile, l-ai făcut pe cel rău să piară; le-ai şters numele în vecii vecilor.

6. O, vrăjmaşule! Distrugerile s-au sfârşit pentru totdeauna: tu ai distrus şi cetăţi; chiar amintirea lor a pierit cu ele.

7. Dar Domnul şade pe tron pentru totdeauna; Şi-a pregătit tronul Său pentru judecată.

8. Şi va judeca lumea cu dreptate, va face judecată popoarelor cu nepărtinire.

9. Şi Domnul va fi un turn înalt pentru cel asuprit, un turn înalt în timpuri de necaz.

10. Şi cei care cunosc Numele Tău se vor încrede în Tine, pentru că Tu nu-i părăseşti pe cei care Te caută, Doamne.

11. Cântaţi psalmi Domnului care locuieşte în Sion; spuneţi printre popoare faptele Sale.

12. Pentru că Cel care răzbună sângele Îşi aminteşte de ei, nu uită strigătul celor întristaţi.

13. Îndură-Te de mine, Doamne! Priveşte întristarea mea din partea celor care mă urăsc, Tu, care mă ridici din porţile morţii,

14. ca să spun toată lauda Ta la porţile fiicei Sionului. Mă voi bucura în mântuirea Ta.

15. Naţiunile s-au cufundat în groapa pe care au făcut-o; piciorul lor s-a prins în cursa pe care au ascuns-o.

16. Domnul S-a făcut cunoscut, a făcut judecată: cel rău este prins în laţ, în lucrarea mâinilor lui. Higaion. Oprire.

17. Cei răi se vor întoarce în Locuinţa morţilor, toate naţiunile care-L uită pe Dumnezeu.

18. Pentru că cel sărac nu va fi întotdeauna uitat; speranţa celor întristaţi nu va pieri pentru totdeauna.

19. Ridică-Te, Doamne, ca să nu învingă omul: naţiunile să fie judecate înaintea Ta!

20. Doamne, umple-i de teamă, ca să ştie naţiunile că nu sunt decât oameni. Oprire.