comori.org
comori.org

1. Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!“ S-au stricat oamenii, au făcut lucruri urâte; nu este nici unul care să facă binele.

2. Domnul a privit din ceruri peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este vreunul cu pricepere, care-L caută pe Dumnezeu.

3. Toţi s-au abătut, toţi s-au stricat; nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.

4. Nu au cunoştinţă lucrătorii nelegiuirii? Ei mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâine; nu-L cheamă pe Domnul.

5. Acolo s-au temut cu mare frică, pentru că Dumnezeu este în mijlocul generaţiei celui drept.

6. Râdeţi voi de planul celui întristat, dar Domnul este adăpostul lui.

7. O, de ar veni din Sion mântuirea lui Israel! Când va aduce Domnul înapoi pe cei captivi ai poporului Său, Iacov se va veseli, Israel se va bucura.