comori.org
comori.org

1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă-i glorie, pentru bunătatea Ta, pentru adevărul Tău!

2. Pentru ce să zică naţiunile: „Unde este dar Dumnezeul lor?“

3. Dar Dumnezeul nostru este în ceruri: tot ce I-a plăcut a făcut.

4. Idolii lor sunt argint şi aur, lucrarea mâinilor omului.

5. Au gură şi nu vorbesc, au ochi şi nu văd,

6. au urechi şi nu aud, au nas şi nu miros,

7. au mâini şi nu ating, au picioare şi nu umblă, nu scot nici un sunet din gâtul lor.

8. Da, cei care i-au făcut, toţi cei care se încred în ei, sunt ca ei.

9. Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul lor şi scutul lor.

10. Casă a lui Aaron, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul lor şi scutul lor.

11. Cei care vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul lor şi scutul lor.

12. Domnul Şi-a amintit de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,

13. va binecuvânta pe cei care se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari.

14. Domnul vă va înmulţi, pe voi şi pe copiii voştri.

15. Voi sunteţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.

16. Cerurile sunt cerurile Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

17. Nu morţii Îl laudă pe Domnul, nici toţi cei care coboară în tăcere;

18. ci noi Îl vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi pentru totdeauna. Lăudaţi pe Domnul!