comori.org
comori.org

1. Domnul este lumina mea şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este tăria vieţii mele: de cine să-mi fie frică?

2. Când cei răi, adversarii mei şi vrăjmaşii mei, s-au apropiat de mine ca să-mi mănânce carnea, s-au împiedicat şi au căzut.

3. Chiar dacă o oştire ar tăbărî împotriva mea, inima mea nu se va teme; chiar dacă se va ridica război împotriva mea, tot voi avea încredere.

4. Un lucru I-am cerut Domnului, pe acesta îl voi căuta: să locuiesc în casa Domnului toate zilele vieţii mele, ca să văd frumuseţea Domnului şi să întreb despre El în templul Său.

5. Pentru că, în ziua cea rea, El mă va ascunde în coliba Sa, mă va păstra ascuns în taina cortului Său, El mă va înălţa pe o stâncă.

6. Şi acum mi se va înălţa capul deasupra vrăjmaşilor mei care sunt în jurul meu; şi voi aduce în cortul Său jertfe în strigăte de bucurie; voi cânta şi voi cânta psalmi Domnului.

7. Ascultă, Doamne; cu glasul meu strig: îndură-Te de mine şi răspunde-mi.

8. Inima mea spune din partea Ta: căutaţi faţa Mea. Voi căuta faţa Ta, Doamne!

9. Nu-Ţi ascunde faţa de mine, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul Tău. Tu ai fost ajutorul meu; nu mă lăsa, nici nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10. Dacă m-ar părăsi tatăl meu şi mama mea, Domnul mă va primi.

11. Doamne, învaţă-mă calea Ta şi condu-mă pe cărarea cea dreaptă, din cauza vrăjmaşilor mei.

12. Nu mă lăsa la bunul plac al vrăjmaşilor mei; pentru că martori falşi se ridică împotriva mea, şi cei care suflă violenţă.

13. Dacă n-aş fi avut încredere că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii…!

14. Aşteaptă-L pe Domnul; întăreşte-te şi să ţi se încurajeze inima: da, aşteaptă-L pe Domnul.