comori.org
comori.org

1. Fărădelegea celui rău spune înăuntrul inimii mele: „Nu este teamă de Dumnezeu înaintea ochilor lui“,

2. pentru că se măguleşte în ochii lui, chiar când nelegiuirea lui apare vrednică de ură.

3. Cuvintele gurii lui sunt nelegiuire şi înşelăciune; a încetat să fie înţelept şi să facă binele.

4. Cugetă nelegiuire în patul lui; se află pe o cale care nu este bună; nu respinge răul.

5. Doamne, bunătatea Ta este în ceruri; credincioşia Ta, până la nori.

6. Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu; judecăţile Tale sunt un mare adânc. Doamne, Tu păstrezi pe om şi pe animal.

7. Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! Astfel fiii oamenilor se adăpostesc la umbra aripilor Tale.

8. Ei se vor sătura din belşug din grăsimea casei Tale şi-i vei adăpa din râul desfătărilor Tale.

9. Pentru că la Tine este izvorul vieţii; în lumina Ta vom vedea lumina.

10. Continuă bunătatea Ta faţă de cei care Te cunosc şi dreptatea Ta faţă de cei drepţi cu inima!

11. Să nu m-ajungă piciorul mândriei şi mâna celor răi să nu mă alunge!

12. Acolo au căzut lucrătorii nelegiuirii: au fost răsturnaţi şi n-au putut să se ridice.