comori.org
comori.org

1. Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dreptatea Ta fiului împăratului.

2. El va judeca pe poporul Tău cu dreptate, şi pe întristaţii Tăi cu nepărtinire.

3. Munţii vor aduce pace poporului, ca şi dealurile, prin dreptate.

4. El va face dreptate întristaţilor poporului, va salva pe fiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.

5. Ei se vor teme de Tine, din generaţie în generaţie, cât va fi soarele şi luna.

6. El va coborî ca ploaia pe câmpul cosit, ca ploile abundente care adapă pământul.

7. În zilele lui, cel drept va înflori; şi va fi belşug de pace până nu va mai fi luna.

8. Şi el va domni de la o mare la altă mare şi de la râu până la marginile pământului.

9. Înaintea lui se vor pleca locuitorii pustiului şi vrăjmaşii săi vor linge ţărâna.

10. Împăraţii Tarsisului şi ai insulelor vor aduce daruri, împăraţii din Seba şi Saba vor prezenta tribut.

11. Da, toţi împăraţii se vor pleca înaintea lui, toate naţiunile îi vor sluji.

12. Pentru că el va scăpa pe săracul care strigă şi pe întristatul care n-are ajutor.

13. Va avea milă de cel lipsit şi de cel sărac şi va salva sufletele săracilor.

14. Va răscumpăra sufletul lor din asuprire şi violenţă şi sângele lor va fi preţios în ochii lui.

15. Şi el va trăi şi i se va da din aurul Sebei şi se vor ruga neîncetat pentru el; şi el va fi binecuvântat toată ziua.

16. Va fi belşug de grâne pe pământ, pe vârful munţilor; rodul lui se va legăna ca Libanul; şi cei din cetate vor înflori ca iarba pământului.

17. Numele lui va fi pentru totdeauna; numele lui va dăinui înaintea soarelui: şi se vor binecuvânta în el; toate naţiunile îl vor numi fericit.

18. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, care singur face lucruri minunate!

19. Şi binecuvântat să fie Numele Său glorios pentru totdeauna! Şi tot pământul să fie plin de gloria Lui! Amin, da, amin!

20. Rugăciunile lui David, fiul lui Isai, s-au sfârşit.