comori.org
comori.org

1. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când Îţi vei ascunde faţa de mine?

2. Până când mă voi sfătui în sufletul meu, cu durere în inima mea, în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmaşul meu mai presus de mine?

3. Priveşte, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Luminează-mi ochii, ca nu cumva să adorm somnul morţii,

4. ca nu cumva să spună vrăjmaşul meu: „L-am învins!“, ca să nu se bucure adversarii mei când mă clatin.

5. Dar eu m-am încrezut în bunătatea Ta; inima mea se va bucura în mântuirea Ta.

6. Voi cânta Domnului, pentru că mi-a făcut bine.