comori.org
comori.org

1. Doamne, strig către Tine, Stânca mea! Nu Te întoarce de la mine tăcând, ca nu cumva, dacă păstrezi tăcere faţă de mine, să ajung asemenea celor care coboară în groapă.

2. Ascultă glasul cererilor mele când strig către Tine, când îmi ridic mâinile către locul sfinţeniei Tale!

3. Nu mă lua împreună cu cei răi, nici cu lucrătorii nelegiuirii, care vorbesc de pace cu aproapele lor, dar în inima lor este răutate!

4. Dă-le după lucrarea lor şi după răutatea faptelor lor; dă-le după lucrarea mâinilor lor, răsplăteşte-le după ceea ce au făcut!

5. Pentru că nu iau aminte la lucrările Domnului, nici la lucrarea mâinilor Sale, El îi va surpa şi nu-i va mai zidi.

6. Binecuvântat să fie Domnul, pentru că a auzit glasul cererilor mele!

7. Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El s-a încrezut inima mea şi am fost ajutat; şi inima mea este plină de veselie şi-L voi lăuda în cântarea mea.

8. Domnul este tăria lor şi El este cetăţuia salvatoare a unsului Său.

9. Mântuieşte pe poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta; şi păstoreşte-i şi înalţă-i pentru totdeauna.