comori.org
comori.org

1. Te voi înălţa, Doamne, pentru că m-ai ridicat şi nu i-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine.

2. Doamne, Dumnezeul meu, am strigat către Tine şi m-ai vindecat.

3. Doamne, Tu mi-ai scos sufletul din Locuinţa morţilor; Tu mi-ai dat viaţa, dintre cei care coboară în groapă.

4. Cântaţi psalmi Domnului, voi, sfinţii Săi, şi lăudaţi amintirea sfinţeniei Sale.

5. Pentru că este o clipă în mânia Sa, o viaţă în bunăvoinţa Sa; seara rămâne plânsul şi dimineaţa este un cântec de bucurie.

6. Şi eu, când îmi mergea bine, spuneam: „Niciodată nu mă voi clătina“.

7. Doamne, prin bunăvoinţa Ta ai întărit cu putere muntele meu. Ţi-ai ascuns faţa, am fost tulburat;

8. Doamne, am strigat către Tine şi I-am cerut Domnului:

9. „Ce folos este acolo în sângele meu, dacă voi coborî în groapă? Te va lăuda ţărâna? Va vesti ea adevărul Tău?

10. Ascultă, Doamne, şi îndură-Te de mine! Doamne, fii ajutorul meu!“

11. Tu mi-ai schimbat jalea în veselie, mi-ai dezlegat sacul şi m-ai încins cu bucurie,

12. pentru ca sufletul meu să-Ţi cânte psalmi şi să nu tacă. Doamne, Dumnezeul meu, întotdeauna Te voi lăuda!