comori.org
comori.org

1. Îndură-Te de mine, Dumnezeule! Pentru că omul ar vrea să mă înghită. Luptând împotriva mea toată ziua, mă asupreşte.

2. Toată ziua vrăjmaşii mei ar vrea să mă înghită, pentru că mulţi sunt cei care luptă împotriva mea cu trufie.

3. În ziua în care mă voi teme, mă voi încrede în Tine.

4. În Dumnezeu voi lăuda Cuvântul Său; în Dumnezeu mă încred: nu mă voi teme; ce-mi poate face carnea?

5. Toată ziua îmi sucesc cuvintele, toate gândurile lor sunt împotriva mea spre rău!

6. Se adună, se ascund, îmi urmăresc paşii, pentru că pândesc sufletul meu.

7. Vor scăpa ei prin nelegiuire? Prăbuşeşte popoarele cu mânie, Dumnezeule!

8. Tu numeri rătăcirile mele; pune lacrimile mele în burduful Tău: nu sunt ele în cartea Ta?

9. Atunci vrăjmaşii mei vor da înapoi, în ziua când voi striga; ştiu aceasta, pentru că Dumnezeu este pentru mine.

10. În Dumnezeu voi lăuda Cuvântul Său; în Domnul voi lăuda Cuvântul Său.

11. În Dumnezeu mă încred: nu mă voi teme; ce-mi poate face omul?

12. Jurămintele pe care Ţi le am făcut sunt asupra mea, Dumnezeule; Îţi voi aduce jertfe de mulţumire.

13. Pentru că mi-ai salvat sufletul de la moarte; nu-mi vei păzi picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii?