comori.org
comori.org

1. Pentru ce te mândreşti cu răul, omule puternic? Bunătatea lui Dumnezeu ţine toată ziua.

2. Limba ta născoceşte răutăţi, ca un brici ascuţit, lucrând viclenie.

3. Ai iubit răul mai mult decât binele, minciuna mai mult decât cuvântul drept. Oprire.

4. Ai iubit toate cuvintele nimicirii, limbă vicleană!

5. De aceea Dumnezeu te va sfărâma pentru totdeauna; te va lua şi te va smulge din cortul tău şi te va dezrădăcina din pământul celor vii. Oprire.

6. Şi cei drepţi vor vedea şi se vor teme şi vor râde de el:

7. „Iată omul care nu-L lua pe Dumnezeu ca tărie a sa, ci s-a încrezut în mulţimea bogăţiilor lui şi s-a întărit în lăcomia lui“.

8. Dar eu sunt ca un măslin verde în casa lui Dumnezeu; mă voi încrede în bunătatea lui Dumnezeu în vecii vecilor.

9. Te voi lăuda pentru totdeauna, pentru că Tu ai făcut aceasta; şi voi aştepta în Numele Tău, pentru că este bun înaintea sfinţilor Tăi.