comori.org
comori.org

1. Dumnezeul răzbunărilor, Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, să se arate strălucirea Ta!

2. Ridică-Te, judecător al pământului! Răsplăteşte celor mândri!

3. Până când cei răi, Doamne, până când se vor bucura cei răi,

4. vor rosti, vor spune cuvinte arogante, se vor lăuda toţi lucrătorii nelegiuirii?

5. Ei calcă pe poporul Tău, Doamne, şi apasă moştenirea Ta.

6. Ucid pe văduvă şi pe străin şi omoară pe orfani;

7. şi zic: nu va vedea Domnul şi nu va lua aminte Dumnezeul lui Iacov.

8. Înţelegeţi voi, cei fără minte din popor! Şi voi, nebunilor, când vă veţi înţelepţi?

9. Cel care a sădit urechea nu va auzi? Cel care a întocmit ochiul nu va vedea?

10. Cel care învaţă naţiunile nu va pedepsi, El, care-i învaţă cunoştinţa pe oameni?

11. Domnul cunoaşte gândurile omului, că sunt deşertăciune.

12. Ferice de omul pe care-l disciplinezi Tu, Doamne, şi-l înveţi din legea Ta,

13. ca să-l pui la adăpost de zilele rele, până se va săpa groapa pentru cel rău!

14. Pentru că Domnul nu va lăsa pe poporul Său şi nu va părăsi moştenirea Sa;

15. pentru că judecata se va întoarce la dreptate şi toţi cei drepţi cu inima o vor urma.

16. Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi? Cine va sta cu mine împotriva lucrătorilor nelegiuirii?

17. Dacă n-ar fi fost Domnul ajutorul meu, puţin ar fi lipsit ca sufletul meu să locuiască în tăcere.

18. Când am zis: „Mi-alunecă piciorul!“, bunătatea Ta, Doamne, m-a susţinut.

19. În mulţimea gândurilor dinăuntrul meu, mângâierile Tale au făcut plăcere sufletului meu.

20. Va fi unit cu Tine tronul răutăţii, care face din asuprire o lege?

21. Ei se strâng contra sufletului celui drept şi condamnă sângele nevinovat.

22. Dar Domnul va fi turnul meu înalt şi Dumnezeul meu, stânca mea de adăpost.

23. El va întoarce asupra lor nelegiuirea lor şi-i va nimici pentru răutatea lor; Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici.