comori.org
comori.org

1. Bateţi din palme, toate popoarele! Strigaţi către Dumnezeu cu cântec de bucurie!

2. Pentru că Domnul, Cel Preaînalt, este de temut, un Împărat mare peste tot pământul.

3. El ne-a supus popoare şi naţiuni sub picioarele noastre.

4. El a ales moştenirea noastră, gloria lui Iacov, pe care l-a iubit. Oprire.

5. Dumnezeu S-a suit în cântec de triumf, Domnul, în sunetul trâmbiţei.

6. Cântaţi psalmi lui Dumnezeu, cântaţi psalmi! Cântaţi psalmi Împăratului nostru, cântaţi psalmi!

7. Pentru că Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi psalmi cu înţelepciune!

8. Dumnezeu împărăţeşte peste naţiuni, Dumnezeu stă pe tronul sfinţeniei Sale.

9. Mai-marii popoarelor s-au adunat la poporul Dumnezeului lui Avraam; pentru că ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este înălţat nespus de mult.