comori.org
comori.org

1. Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; şi Numele Tău este aproape: lucrările Tale minunate o spun.

2. Când voi primi adunarea, voi face judecată dreaptă.

3. Pământul şi toţi locuitorii săi s-au topit: Eu i-am întărit stâlpii. Oprire.

4. Am zis celor mândri: „Nu vă îngâmfaţi!“ Şi celor răi: „Nu ridicaţi cornul!“

5. Nu vă ridicaţi cornul atât de sus, nu vorbiţi cu mândrie, cu gâtul întins!

6. Pentru că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustiu nu vine înălţarea,

7. pentru că Dumnezeu este Cel care judecă: El coboară pe unul şi înalţă pe altul.

8. Pentru că în mâna Domnului este un potir; şi el spumegă de vin, e plin de amestecătură. Şi El varsă din el; da, toţi cei răi de pe pământ îi vor suge drojdiile, le vor bea.

9. Dar eu întotdeauna voi istorisi aceste lucruri, voi cânta psalmi Dumnezeului lui Iacov.

10. Şi toate puterile celor răi le voi îndepărta; puterile celor drepţi vor fi înălţate.