comori.org
comori.org

1. În Tine, Doamne, mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată.

2. Salvează-mă, în dreptatea Ta, şi scapă-mă; pleacă-Ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă;

3. fii pentru mine stânca de locuit, la care să alerg întotdeauna; Tu ai poruncit să fiu salvat, pentru că Tu eşti stânca mea şi cetăţuia mea.

4. Dumnezeul meu, scapă mă din mâna celui rău, din mâna celui nedrept şi asupritor.

5. Pentru că Tu eşti speranţa mea, Doamne Dumnezeule, încrederea mea din tinereţea mea.

6. Pe Tine m-am sprijinit de la naştere; Tu m-ai scos din pântecele mamei mele: pe Tine Te voi lăuda întotdeauna.

7. Sunt ca o minune pentru mulţi; dar Tu eşti adăpostul meu tare.

8. Gura mea este plină de lauda Ta, de gloria Ta, toată ziua.

9. Nu mă respinge la bătrâneţe; nu mă părăsi când îmi slăbeşte puterea.

10. Pentru că vrăjmaşii mei vorbesc împotriva mea şi cei care-mi pândesc viaţa se sfătuiesc împreună,

11. spunând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l şi prindeţi-l, pentru că nu este nimeni care să-l scape!“

12. Dumnezeule, nu fi departe de mine! Dumnezeul meu, grăbeşte-Te să vii în ajutorul meu!

13. Să fie daţi de ruşine, să piară cei care sunt vrăjmaşi ai sufletului meu! Să fie acoperiţi de ocară şi de ruşine cei care caută nenorocirea mea.

14. Dar eu voi spera întotdeauna şi Îţi voi aduce neîncetat toate laudele Tale.

15. Gura mea va spune toată ziua dreptatea Ta, mântuirea Ta: pentru că nu le cunosc măsura.

16. Voi merge în puterea Domnului Dumnezeu; voi aminti dreptatea Ta, numai a Ta.

17. Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţea mea, şi până acum am vestit lucrările Tale minunate.

18. Şi chiar până la bătrâneţe şi păr cărunt, Dumnezeule, nu mă părăsi, până voi face cunoscut braţul Tău generaţiei acesteia, puterea Ta tuturor celor care vor veni.

19. Şi dreptatea Ta, Dumnezeule, este foarte înaltă. Tu ai făcut lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?

20. Tu, care ne-ai făcut să vedem necazuri multe şi grele, ne vei da din nou viaţa şi ne vei scoate din nou din adâncurile pământului.

21. Vei spori măreţia mea şi Te vei întoarce şi mă vei mângâia.

22. Şi eu Te voi lăuda cu lira, voi lăuda adevărul Tău, Dumnezeul meu, Îţi voi cânta psalmi cu harfa, Sfântul lui Israel!

23. Buzele mele şi sufletul meu, pe care l-ai răscumpărat, vor striga de bucurie când Îţi voi cânta psalmi.

24. Şi limba mea va spune toată ziua dreptatea Ta; pentru că vor fi daţi de ruşine, pentru că vor fi încurcaţi cei care caută nenorocirea mea.