comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui!

2. Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi. Gândiţi-vă la toate lucrările Lui minunate!

3. Glorificaţi-vă în sfântul Său Nume: să se bucure inima celor care-L caută pe Domnul!

4. Căutaţi pe Domnul şi puterea Lui, căutaţi neîncetat faţa Lui.

5. Amintiţi-vă de lucrările Lui minunate pe care le-a făcut, de semnele Lui şi de judecăţile gurii Lui,

6. voi, sămânţă a lui Avraam, slujitorul Său, fii ai lui Iacov, aleşii Săi!

7. El, Domnul este Dumnezeul nostru; judecăţile Lui sunt pe tot pământul.

8. El Şi-a amintit întotdeauna de legământul Său, de Cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,

9. de legământul pe care l-a făcut cu Avraam şi de jurământul Său către Isaac.

10. Şi l-a întărit lui Iacov ca hotărâre, lui Israel ca legământ pentru totdeauna,

11. spunând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului, sorţul moştenirii voastre“,

12. când erau un număr mic de oameni, foarte puţini şi străini în ea,

13. şi mergeau de la naţiune la naţiune, de la o împărăţie la un alt popor,

14. El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească şi a mustrat împăraţi pentru ei,

15. zicând: „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu faceţi nici un rău profeţilor Mei!“

16. Şi a chemat foamete peste pământ; a frânt tot toiagul pâinii.

17. A trimis un om înaintea lor: Iosif a fost vândut ca rob.

18. I-au strâns picioarele în butuci, sufletul său a intrat în fiare,

19. până la timpul când s-a împlinit ce a spus: Cuvântul Domnului l-a încercat.

20. Împăratul a trimis şi l-a dezlegat; stăpânitorul popoarelor l-a eliberat.

21. L-a pus domn peste casa lui şi cârmuitor peste toate avuţiile lui:

22. ca să lege după plac pe căpeteniile lui şi să-i înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23. Atunci Israel a intrat în Egipt şi Iacov a locuit ca străin în ţara lui Ham.

24. Şi El a înmulţit foarte mult pe poporul Său şi l-a făcut mai puternic decât asupritorii lui.

25. Le-a schimbat inima ca să urască pe poporul Său, ca să uneltească împotriva slujitorilor Săi.

26. L-a trimis pe Moise, slujitorul Său, pe Aaron, pe care-l alesese.

27. Ei au pus semnele Lui între ei şi minuni în ţara lui Ham.

28. A trimis negură şi s-a făcut întuneric; şi nu s-au răzvrătit împotriva Cuvântului Său.

29. Le-a schimbat apele în sânge şi le-a omorât peştii.

30. Ţara lor a forfotit de broaşte, până în camerele împăraţilor lor.

31. El a vorbit, şi au venit tăuni şi ţânţari în toate hotarele lor.

32. În loc de ploaie, le-a dat grindină, flăcări de foc în ţara lor.

33. Şi a bătut viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.

34. El a vorbit, şi au venit lăcustele şi omizi fără număr;

35. şi au devorat orice verdeaţă din ţara lor şi au devorat rodul pământului lor.

36. Şi a lovit pe orice întâi născut în ţara lor, cel dintâi rod al întregii lor puteri.

37. Şi i-a scos cu argint şi cu aur; şi nu era nici unul care să se clatine în seminţiile lui.

38. Egiptul s-a bucurat de plecarea lor, pentru că frica de ei căzuse asupra lor.

39. El a întins un nor drept acoperământ şi un foc ca să lumineze noaptea.

40. Ei au cerut, şi El a adus prepeliţe şi i-a săturat cu pâine din ceruri.

41. A deschis stânca şi au ţâşnit ape; au curs ca un râu în locuri uscate,

42. pentru că Şi-a amintit de Cuvântul Său cel sfânt, de Avraam, slujitorul Său.

43. Şi a scos pe poporul Său cu bucurie, pe aleşii Săi cu strigăt de bucurie.

44. Şi le-a dat ţările naţiunilor, şi au stăpânit munca popoarelor,

45. ca să păzească rânduielile Lui şi să respecte legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!