comori.org
comori.org

1. Lângă râurile Babilonului, acolo ne-am aşezat şi am plâns, când ne-am amintit de Sion.

2. În sălciile din mijlocul lui ne am atârnat harfele.

3. Pentru că acolo, cei care ne luaseră robi ne cereau cântări şi cei care ne făceau să gemem, bucurie: „Cântaţi-ne din cântările Sionului“.

4. Cum să cântăm o cântare a Domnului pe un pământ străin?

5. Dacă te voi uita, Ierusalime, dreapta mea să-şi uite destoinicia.

6. Să mi se lipească limba de cerul gurii mele, dacă nu-mi voi aminti de tine, dacă nu voi înălţa Ierusalimul mai presus de cea dintâi dintre bucuriile mele!

7. Doamne, aminteşte-Ţi de fiii Edomului care, în ziua Ierusalimului, ziceau: „Radeţi-l, radeţi l până la temeliile sale!“

8. Fiică a Babilonului, care vei fi distrusă, ferice de cel care-ţi va face la fel cum ne-ai făcut tu!

9. Ferice de cel care-i va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi de stâncă!