comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul, pentru că este bun, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

2. Aşa să spună cei răscumpăraţi ai Domnului, pe care i-a răscumpărat din mâna asupritorului

3. şi i-a adunat din ţări, de la răsărit şi de la apus, de la nord şi de la mare.

4. Ei rătăceau prin pustiu, pe o cale neumblată, nu găseau cetate de locuit.

5. Flămânzi şi însetaţi, sufletul li se sfârşea în ei.

6. Atunci au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; El i-a scăpat din necazurile lor

7. şi i-a condus pe o cale dreaptă, ca să ajungă într-o cetate de locuit.

8. O, de L-ar lăuda pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunate faţă de fiii oamenilor!

9. Pentru că El a săturat sufletul însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.

10. Cei care locuiau în întuneric şi în umbra morţii erau încătuşaţi în apăsare şi în fiare,

11. pentru că s-au răzvrătit împotriva cuvintelor lui Dumnezeu şi au dispreţuit sfatul Celui Preaînalt;

12. şi El le-a smerit inima prin suferinţă, s-au poticnit şi nu era nimeni care să-i ajute.

13. Atunci au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; El i-a scăpat din necazurile lor.

14. I-a scos din întuneric şi din umbra morţii şi le-a rupt lanţurile.

15. O, de L-ar lăuda pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunate faţă de fiii oamenilor!

16. Pentru că El a zdrobit porţile de aramă şi a sfărâmat zăvoarele de fier.

17. Nebunii, pentru calea fărădelegii lor şi din cauza fărădelegiuirilor lor, sunt chinuiţi.

18. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană şi se apropiau de porţile morţii.

19. Atunci au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; El i-a scăpat din necazurile lor.

20. A trimis Cuvântul Său şi i-a vindecat şi i-a scos din gropile lor.

21. O, de L-ar lăuda pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunate faţă de fiii oamenilor!

22. Şi să aducă jertfe de mulţumire şi să istorisească lucrările Lui cu strigăt de bucurie.

23. Cei care coboară pe mare în corăbii, care fac comerţ pe ape mari,

24. aceia văd lucrările Domnului şi lucrările Lui minunate în adânc.

25. Pentru că El a vorbit şi a stârnit vânt furtunos, care a ridicat valurile mării.

26. Se ridică spre ceruri, coboară în adâncuri, sufletul lor se topeşte din cauza primejdiei;

27. se întorc şi se clatină ca un om beat şi toată înţelepciunea lor ajunge zadarnică.

28. Atunci au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; şi El i-a scos din necazurile lor.

29. El opreşte furtuna, schimbând-o în linişte, şi valurile se potolesc.

30. Şi ei se bucură că s-au liniştit şi El îi conduce în portul pe care l doreau.

31. O, de L-ar lăuda pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunate faţă de fiii oamenilor!

32. Să-L înalţe în adunarea poporului şi să-L laude în sfatul bătrânilor!

33. El schimbă râurile în pustiu şi izvoarele de apă în pământ uscat,

34. pământul roditor în pământ sărat, din cauza răutăţii locuitorilor lui.

35. El schimbă pustiul în iaz de apă şi pământul uscat în izvoare de apă.

36. Şi acolo El îi face să locuiască pe cei flămânzi şi ei întemeiază o cetate de locuit;

37. şi seamănă câmpii şi sădesc vii, care le aduc rod.

38. Şi El îi binecuvântează şi ei se înmulţesc mult; şi El nu lasă să li se micşoreze turmele;

39. şi ei sunt împuţinaţi şi copleşiţi prin asuprire, nenorocire şi suferinţă.

40. El varsă dispreţ asupra celor mari şi-i face să rătăcească printr un pustiu fără drum,

41. dar El ridică pe cel sărac din întristare şi înmulţeşte familiile ca nişte turme.

42. Cei drepţi vor vedea şi se vor bucura şi orice nelegiuire îşi va închide gura.

43. Cine este înţelept va lua seama la aceste lucruri şi va înţelege îndurările Domnului.