comori.org
comori.org

1. Temelia Lui este în munţii sfinţeniei.

2. Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decât toate locuinţele lui Iacov.

3. Lucruri glorioase se spun despre tine, cetate a lui Dumnezeu. Oprire.

4. Voi aminti de Rahav şi de Babilon celor care mă cunosc; iată Filistia şi Tir, cu Etiopia: acesta s-a născut acolo.

5. Şi despre Sion se va spune: acesta şi acela s-au născut în el; şi El, Cel Preaînalt, îl va întări.

6. Când Domnul va înscrie popoarele, va număra: Acesta s-a născut acolo. Oprire.

7. Cei care cântă şi joacă vor spune: Toate izvoarele mele sunt în Tine.