comori.org
comori.org

1. Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără-mi cauza împotriva unei naţiuni fără evlavie! Scapă-mă de omul înşelător şi nelegiuit!

2. Pentru că Tu eşti Dumnezeul tăriei mele; pentru ce m-ai respins? Pentru ce umblu în jale din cauza asupririi vrăjmaşului?

3. Trimite lumina Ta şi adevărul Tău; ele mă vor conduce, mă vor aduce la muntele sfinţeniei Tale şi la locuinţele Tale!

4. Şi voi veni la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, bucuria veseliei mele, şi Te voi lăuda cu harfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi de ce eşti frământat înăuntrul meu? Pune-ţi speranţa în Dumnezeu, pentru că iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu.