comori.org
comori.org

1. Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!“ S-au stricat oamenii şi au făcut răutăţi dezgustătoare; nu este nici unul care să facă binele.

2. Dumnezeu a privit din ceruri peste fiii oamenilor, să vadă dacă este vreunul care să priceapă, care să-L caute pe Dumnezeu.

3. Toţi s-au abătut, toţi împreună s-au stricat; nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.

4. N-au cunoştinţă lucrătorii nelegiuirii? Ei mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâine; nu-L cheamă pe Dumnezeu.

5. Acolo unde nu era motiv de frică au fost cuprinşi de frică; pentru că Dumnezeu risipeşte oasele celui care tabără împotriva ta. I-ai făcut de ruşine, pentru că Dumnezeu i-a dispreţuit.

6. O, de ar veni din Sion mântuirea lui Israel! Când Dumnezeu va aduce înapoi pe captivii poporului Său, Iacov se va veseli, Israel se va bucura.