comori.org
comori.org

1. Dumnezeule, pentru ce ne-ai respins pentru totdeauna? Fumegă mânia Ta împotriva turmei păşunii Tale?

2. Aminteşte-Ţi de adunarea Ta, pe care ai câştigat-o din vechime, pe care ai răscumpărat-o ca să fie partea Ta de moştenire – de muntele Sionului, unde ai locuit!

3. Înalţă-Ţi paşii spre locurile pustiite neîncetat: vrăjmaşul a stricat totul în sfântul locaş.

4. Adversarii Tăi răcnesc în mijlocul locurilor Tale de adunare; au pus semnele lor ca semne.

5. Un om se făcea cunoscut când ridica securea în desişul pădurii;

6. şi acum, cu securi şi ciocane, îi zdrobesc toate sculpturile împreună.

7. Au pus foc sfântului Tău locaş, au profanat până la pământ locuinţa Numelui Tău.

8. Au spus în inima lor: „Să-i nimicim pe toţi!“ Au ars toate locurile de închinare ale lui Dumnezeu în ţară.

9. Semnele noastre nu le mai vedem; nu mai este nici un profet şi printre noi nu este nimeni care să ştie până când.

10. Până când, Dumnezeule, va rosti adversarul batjocuri? Va dispreţui vrăjmaşul Numele Tău pentru totdeauna?

11. Pentru ce Îţi tragi mâna şi dreapta Ta? Scoate-o din sânul Tău: nimiceşte-i!

12. Totuşi Dumnezeu este Împăratul meu din vechime, lucrând izbăviri în mijlocul pământului.

13. Tu ai despicat marea prin puterea Ta, Tu ai zdrobit capetele monştrilor în ape.

14. Tu ai sfărâmat capetele leviatanului, l-ai dat ca hrană celor care populează deşertul.

15. Tu ai făcut să tâşnească izvorul şi pârâul, Tu ai secat râurile dintotdeauna curgătoare.

16. A Ta este ziua, a Ta şi noaptea; Tu ai întemeiat luna şi soarele.

17. Tu ai aşezat toate marginile pământului; vara şi iarna, Tu le-ai întocmit.

18. Aminteşte-Ţi de aceasta, că vrăjmaşul L-a batjocorit pe Domnul şi un popor nebun a dispreţuit Numele Tău.

19. Nu da fiarei sălbatice sufletul porumbiţei Tale; nu uita pentru totdeauna turma întristaţilor Tăi.

20. Ai în vedere legământul! Pentru că locurile întunecoase ale pământului sunt pline de locuinţe ale violenţei.

21. Să nu se întoarcă ruşinat cel asuprit; cel întristat şi săracul să laude Numele Tău!

22. Ridică-Te, Dumnezeule, apără-Ţi cauza! Aminteşte-Ţi cum Te insultă cel nebun toată ziua.

23. Nu uita glasul adversarilor Tăi: agitaţia celor care se ridică împotriva Ta creşte mereu.