comori.org
comori.org

1. Pentru ce se agită naţiunile şi cugetă popoarele deşertăciune?

2. Împăraţii pământului se ridică şi conducătorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său:

3. „Să Le rupem legăturile şi să aruncăm departe de noi funiile Lor!“

4. Cel care locuieşte în ceruri va râde, Domnul Îşi va bate joc de ei.

5. Atunci le va vorbi în mânia Sa şi-i va îngrozi în furia Sa:

6. „Şi Eu am uns pe Împăratul Meu peste Sion, muntele sfinţeniei Mele“.

7. Voi vesti hotărârea: „Domnul Mi-a zis: «Tu eşti Fiul Meu; Eu astăzi Te-am născut.

8. Cere-Mi şi-Ţi voi da naţiunile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire:

9. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier, le vei sfărâma ca pe vasul unui olar»“.

10. Şi acum, împăraţilor, fiţi înţelepţi, primiţi învăţătură, judecători ai pământului:

11. Slujiţi Domnului cu teamă şi bucuraţi-vă tremurând!

12. Sărutaţi pe Fiul, ca să nu Se mânie şi să nu pieriţi pe cale, pentru că mânia Lui se va aprinde curând. Ferice de toţi care se încred în El.