comori.org
comori.org

1. Te iubesc, Doamne, tăria mea!

2. Domnul este stânca mea şi cetăţuia mea şi salvatorul meu; Dumnezeul meu, stânca mea în care mă încred, scutul meu şi tăria mântuirii mele, turnul meu cel înalt!

3. Voi chema pe Domnul care este vrednic de laudă şi voi fi salvat de vrăjmaşii mei.

4. M-au înconjurat legăturile morţii şi m-au înspăimântat şuvoaiele nelegiuirii.

5. M-au înfăşurat legăturile Locuinţei morţilor, m-au prins laţurile morţii.

6. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu. Din templul Său a auzit glasul meu şi strigătul meu a ajuns înaintea Lui, la urechile Sale.

7. Atunci pământul s-a zguduit şi s-a cutremurat şi temeliile munţilor s-au clătinat şi s-au zguduit, pentru că El Se mâniase.

8. Fum se ridica din nările Lui şi foc mistuitor ieşea din gura Lui: cărbuni aprinşi ţâşneau din ea.

9. Şi a plecat cerurile şi a coborât; şi un întuneric gros era sub picioarele Lui.

10. Călărea pe un heruvim şi zbura şi plutea pe aripile vântului.

11. A făcut din întuneric ascunzătoarea Lui, cortul Lui împrejurul Lui: întuneric de ape, nori deşi ai cerurilor.

12. Din strălucirea care era înaintea Lui treceau norii Săi deşi: grindină şi cărbuni de foc.

13. Şi Domnul a tunat din ceruri şi Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul: grindină şi cărbuni de foc.

14. Şi-a aruncat săgeţile şi i-a împrăştiat; şi a aruncat fulgere multe şi i-a risipit.

15. Atunci s-au văzut albiile apelor şi s-au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, prin vuietul suflării nărilor Tale.

16. El Şi-a întins mâna din înălţime, m-a apucat, m-a scos din ape mari;

17. m-a scăpat de vrăjmaşul meu puternic şi de cei care mă urau, pentru că erau mai puternici decât mine.

18. S-au aruncat asupra mea în ziua necazului meu, dar Domnul a fost sprijinul meu.

19. Şi m-a scos la loc larg, m-a scăpat, pentru că Şi-a găsit plăcerea în mine.

20. Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea, mi-a dat după curăţia mâinilor mele,

21. pentru că am păzit căile Domnului şi nu m-am îndepărtat cu răutate de Dumnezeul meu,

22. pentru că toate judecăţile Lui au fost înaintea mea şi nu am îndepărtat de la mine hotărârile Lui.

23. Şi am fost drept înaintea Lui şi m-am păzit de nelegiuirea mea.

24. Şi Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea, după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Săi.

25. Cu cel îndurător Te arăţi îndurător, cu omul desăvârşit Te arăţi desăvârşit.

26. Cu cel curat Te arăţi curat, cu cel viclean Te porţi după viclenia lui.

27. Pentru că Tu vei salva poporul întristat şi vei coborî ochii trufaşi.

28. Pentru că Tu faci să lumineze lumina mea: Domnul Dumnezeul meu luminează întunericul meu.

29. Deoarece cu Tine alerg împotriva unei cete înarmate şi cu Dumnezeul meu trec peste zid.

30. Dumnezeu: calea Lui este desăvârşită; Cuvântul Domnului este încercat, El este un scut pentru toţi cei care se încred în El.

31. Pentru că cine este Dumnezeu în afară de Domnul? Şi cine este o stâncă în afară de Dumnezeul nostru?

32. Dumnezeu, Care mă încinge cu putere şi-mi face calea desăvârşită,

33. Care îmi face picioarele ca ale cerboaicelor şi mă face să stau pe înălţimile mele,

34. Care îmi deprinde mâinile la luptă şi braţele mele întind un arc de aramă!

35. Şi Tu mi-ai dat scutul mântuirii Tale, şi dreapta Ta m-a susţinut şi bunătatea Ta m-a făcut mare.

36. Tu mi-ai pus în loc larg paşii sub mine şi gleznele nu mi s-au clătinat.

37. I-am urmărit pe vrăjmaşii mei şi i-am ajuns şi nu m-am întors până nu i-am nimicit.

38. I-am zdrobit şi nu s-au putut ridica; au căzut sub picioarele mele.

39. Şi Tu m-ai încins cu putere pentru luptă; ai plecat sub mine pe cei care se ridicau împotriva mea.

40. Şi ai făcut ca vrăjmaşii mei să-şi întoarcă spatele spre mine; şi i-am nimicit pe cei care mă urau.

41. Ei strigau, dar nu era nici un salvator; strigau către Domnul, dar nu le-a răspuns.

42. Şi i-am sfărâmat ca pulberea în vânt, i-am aruncat departe, ca noroiul străzilor.

43. Tu m-ai scăpat din neînţelegerile poporului; m-ai făcut cap al naţiunilor; un popor pe care nu-l cunoşteam îmi slujeşte.

44. Îndată ce au auzit cu urechea lor, m-au ascultat; fiii străinului mi se supun linguşindu-mă.

45. Fiii străinului şi-au pierdut inima şi au ieşit tremurând din locurile lor ascunse.

46. Viu este Domnul şi binecuvântată fie Stânca mea! Şi înălţat fie Dumnezeul mântuirii mele,

47. Dumnezeu, Care m-a răzbunat şi mi-a supus popoarele,

48. Care m-a scăpat de vrăjmaşii mei! Da, m-ai înălţat deasupra celor care se ridică împotriva mea, m-ai scăpat de omul violent.

49. De aceea, Doamne, Te voi lăuda printre naţiuni şi voi cânta psalmi Numelui Tău.

50. El, Care a dat mari izbăviri împăratului Său şi arată bunătate unsului Său: lui David şi seminţei lui, pentru totdeauna.