comori.org
comori.org

1. Daţi Domnului, fii ai celor puternici, daţi Domnului glorie şi tărie!

2. Daţi Domnului gloria Numelui Său! Adoraţi-L pe Domnul în sfântă splendoare!

3. Glasul Domnului este peste ape; Dumnezeul gloriei tună – Domnul pe ape mari.

4. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.

5. Glasul Domnului sfărâmă cedrii: Domnul sfărâmă cedrii Libanului

6. şi-i face să salte ca un viţel, Libanul şi Sirionul ca un bivol tânăr.

7. Glasul Domnului face să izbucnească flăcări de foc.

8. Glasul Domnului face să tremure pustiul; Domnul face să tremure pustiul Cades.

9. Glasul Domnului face cerboaicele să nască şi dezbracă pădurile; şi în templul Său totul spune: „Glorie!“

10. Domnul şade peste potop, Domnul şade ca împărat pentru totdeauna!

11. Domnul va da putere poporului Său, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace.