comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, care găseşte multă plăcere în poruncile Lui!

2. Sămânţa lui va fi puternică în ţară; generaţia celor drepţi va fi binecuvântată.

3. Averea şi bogăţiile vor fi în casa lui şi dreptatea lui rămâne pentru totdeauna.

4. Lumina răsare în întuneric pentru cei drepţi. El este plin de îndurare şi milos şi drept.

5. Ferice de omul care este îndurător şi dă cu împrumut! El îşi va susţine cauza în judecată;

6. de aceea nu se va clătina niciodată. Amintirea celui drept va fi pentru totdeauna.

7. Nu se va teme de o veste rea; inima lui este tare, încrezându se în Domnul;

8. inima lui este întărită; el nu se teme, până când va privi peste vrăjmaşii săi.

9. El răspândeşte, dă săracilor; dreptatea lui rămâne pentru totdeauna; cornul său se va înălţa în glorie.

10. Cel rău va vedea şi se va mânia, va scrâşni din dinţi şi se va topi. Dorinţa celor răi va pieri.