comori.org
comori.org

1. Al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el, lumea şi cei care locuiesc în ea;

2. pentru că El l-a întemeiat pe mări şi El l-a întărit pe râuri.

3. Cine se va sui pe muntele Domnului? Şi cine va sta în locul sfinţeniei Sale?

4. Cel care are mâinile nevinovate şi inima curată, care nu-şi înalţă sufletul la deşertăciune şi nu jură ca să înşele.

5. El va primi binecuvântare de la Domnul şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.

6. Aceasta este generaţia celor care-L cheamă, a celor care caută faţa ta, Iacove! Oprire.

7. Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi ridicaţi-vă, porţi ale eternităţii, şi va intra Împăratul gloriei.

8. Cine este acest Împărat al gloriei? Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel puternic în luptă.

9. Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi ridicaţi-vă, porţi ale eternităţii, şi va intra Împăratul gloriei.

10. Cine este acest Împărat al gloriei? Domnul oştirilor, El este Împăratul gloriei. Oprire.