comori.org
comori.org

1. Doamne, Dumnezeul meu, în Tine m-am încrezut: salvează mă de toţi urmăritorii mei şi scapă-mă,

2. ca să nu-mi sfâşie sufletul ca un leu care zdrobeşte şi să nu fie nici un salvator.

3. Doamne, Dumnezeul meu, dacă am făcut aceasta, dacă este nelegiuire în mâinile mele,

4. dacă am răsplătit cu rău celui care era în pace cu mine (da, l-am eliberat pe cel care mă asuprea fără temei),

5. să-mi urmărească vrăjmaşul sufletul şi să-l ajungă şi să calce la pământ viaţa mea şi să-mi aşeze gloria în ţărână. Oprire.

6. Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta; înalţă-Te împotriva furiei asupritorilor mei şi trezeşte-Te pentru mine: Tu ai poruncit judecata.

7. Şi adunarea popoarelor Te va înconjura; şi peste ea întoarce-Te pe înălţime.

8. Domnul va judeca popoarele. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea şi după corectitudinea mea care este în mine.

9. Să se sfârşească răutatea celor răi şi întăreşte-l pe cel drept, Tu, care cercetezi inimile şi rărunchii, Dumnezeul cel drept!

10. Scutul meu este de la Dumnezeu, care îi salvează pe cei drepţi cu inima.

11. Dumnezeu este un judecător drept şi un Dumnezeu care Se mânie în fiecare zi.

12. Dacă el nu se întoarce, Îşi va ascuţi sabia: Şi-a încordat arcul şi l-a pregătit,

13. şi a pregătit pentru el instrumentele morţii; săgeţile Sale le-a făcut arzătoare.

14. Iată, el este în durerile naşterii pentru nelegiuire şi zămisleşte necaz şi naşte minciună.

15. A săpat o groapă şi a adâncit-o; şi a căzut în groapa pe care a făcut-o.

16. Răutatea lui se va întoarce asupra capului lui şi violenţa lui va coborî pe creştetul lui.

17. Voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta psalmi Numelui Domnului Celui Preaînalt.