comori.org
comori.org

1. Strigaţi de bucurie în Domnul, voi, cei drepţi! Celor drepţi le stă bine lauda.

2. Lăudaţi pe Domnul cu harfa, cântaţi-I psalmi pe lira cu zece coarde.

3. Cântaţi-I o cântare nouă! Cântaţi cu măiestrie din instrumentele voastre, cu strigăt de bucurie,

4. deoarece Cuvântul Domnului este drept şi toată lucrarea Sa este făcută în adevăr.

5. El iubeşte dreptatea şi judecata; pământul este plin de bunătatea Domnului.

6. Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.

7. El adună laolaltă apele mării, El pune adâncurile în cămări.

8. Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să se teamă înaintea Lui!

9. Pentru că El a spus şi a fost; El a poruncit şi aceea a luat fiinţă.

10. Domnul răstoarnă sfatul naţiunilor, zădărniceşte hotărârile popoarelor.

11. Sfatul Domnului rămâne pentru totdeauna, hotărârile inimii Sale, din generaţie în generaţie.

12. Ferice de naţiunea al cărei Dumnezeu este Domnul, de poporul pe care l-a ales ca moştenire a Lui!

13. Domnul priveşte din ceruri; El îi vede pe toţi fiii oamenilor.

14. Din locaşul Său cel pregătit, El ia aminte la toţi locuitorii pământului.

15. El este Cel care le întocmeşte tuturor inima, El ia aminte la toate lucrările lor.

16. Un împărat nu este salvat prin mulţimea oştirii sale; viteazul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.

17. Calul este în zadar pentru a învinge şi nu salvează nicidecum prin mărimea puterii lui.

18. Iată, ochiul Domnului este peste cei care se tem de El, peste cei care aşteaptă bunătatea Lui,

19. ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i păstreze în viaţă în timpul foametei.

20. Sufletul nostru aşteaptă pe Domnul. El este ajutorul nostru şi scutul nostru.

21. Da, în El ni se va bucura inima, deoarece în sfântul Său Nume ne-am pus încrederea.

22. Fie, Doamne, bunătatea Ta peste noi, după cum am aşteptat noi de la Tine.