comori.org
comori.org

1. Ascultă-mi, Dumnezeule, glasul în plângerea mea! Păzeşte-mi viaţa de spaima vrăjmaşului!

2. Ascunde-mă de uneltirea celor răi, de mulţimea gălăgioasă a lucrătorilor nelegiuirii,

3. care şi-au ascuţit limba ca o sabie şi şi-au potrivit săgeata: un cuvânt amar;

4. ca să tragă din ascunzători asupra celui integru: deodată trag asupra lui şi nu se tem.

5. Ei se încurajează într-un lucru rău, se înţeleg împreună ca să ascundă curse; ei zic: „Cine va vedea?“

6. Pun la cale nelegiuiri: „Am terminat; planul este pregătit!“ Un adânc este lăuntrul şi inima fiecăruia.

7. Dar Dumnezeu va trage o săgeată asupra lor; deodată sunt răniţi.

8. Şi limba lor îi va face să cadă unul peste altul; toţi cei care-i văd vor da din cap.

9. Şi toţi oamenii se vor teme şi vor istorisi fapta lui Dumnezeu şi vor privi cu înţelepciune lucrarea Sa.

10. Cel drept se va bucura în Domnul şi se va încrede în El; şi toţi cei drepţi cu inima se vor lăuda.