comori.org
comori.org

1. Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele sfinţeniei Sale.

2. Frumos în înălţimea sa, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, în părţile de nord, cetatea Marelui Împărat;

3. Dumnezeu este cunoscut în palatele ei ca un turn înalt.

4. Pentru că, iată, împăraţii s-au adunat, au trecut împreună:

5. au văzut: au fost uimiţi; au fost tulburaţi, au fugit înspăimântaţi.

6. Acolo i-a apucat un tremur, o teamă ca a unei femei care naşte.

7. Prin vântul de la răsărit ai zdrobit corăbiile din Tarsis.

8. Cum am auzit, aşa am văzut în cetatea Domnului oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o întăreşte pentru totdeauna. Oprire.

9. Dumnezeule, la bunătatea Ta ne-am gândit în mijlocul templului Tău!

10. Dumnezeule, ca Numele Tău, aşa este lauda Ta, până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de dreptate.

11. Să se bucure muntele Sionului, să se veselească fiicele lui Iuda, pentru judecăţile Tale.

12. Înconjuraţi Sionul şi ocoliţi-l; număraţi turnurile sale,

13. luaţi aminte la întăritura sa, cercetaţi palatele sale, ca să povestiţi generaţiei care va veni.

14. Pentru că acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru în vecii vecilor; El va fi călăuza noastră până la moarte.