comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, lauda Lui în adunarea sfinţilor!

2. Să se bucure Israel de Cel care l-a făcut, fiii Sionului să se veselească de Împăratul lor!

3. Să laude Numele Său cu joc, să-I cânte psalmi cu tamburina şi cu harfa!

4. Pentru că Domnul găseşte plăcere în poporul Său, El îi împodobeşte pe cei smeriţi cu mântuire.

5. Să se bucure sfinţii în glorie, să cânte de bucurie în paturile lor!

6. Laudele preaînalte ale lui Dumnezeu să fie în gura lor şi o sabie cu două tăişuri în mâna lor,

7. ca să împlinească răzbunare împotriva naţiunilor, pedepse asupra popoarelor;

8. ca să-i lege pe împăraţii lor cu lanţuri şi pe aleşii lor cu obezi de fier;

9. ca să împlinească împotriva lor judecata care este scrisă. Această glorie este pentru toţi sfinţii Săi. Lăudaţi pe Domnul!