comori.org
comori.org

1. M-am încrezut în Domnul. Pentru ce spuneţi sufletului meu: „Fugiţi, păsări, spre muntele vostru“?

2. Pentru că, iată, cei răi întind arcul, îşi pregătesc săgeata pe coardă, ca să tragă în întuneric asupra celor drepţi cu inima.

3. Dacă sunt distruse temeliile, ce va face cel drept?

4. Domnul este în templul sfinţeniei Sale, Domnul Îşi are tronul în ceruri. Ochii Săi privesc, pleoapele Sale cercetează pe fiii oamenilor.

5. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel rău; şi sufletul Său îl urăşte pe cel care iubeşte violenţa.

6. El va ploua peste cei răi curse, foc şi pucioasă şi partea paharului lor va fi un vânt arzător.

7. Pentru că Domnul este drept, iubeşte dreptatea; cei drepţi vor vedea faţa Sa.