comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul, pentru că este bine! Cântaţi psalmi Dumnezeului nostru, pentru că este plăcut: se cuvine laudă.

2. Domnul zideşte Ierusalimul, adună pe cei risipiţi ai lui Israel;

3. El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.

4. El socoteşte numărul stelelor: le dă nume tuturor.

5. Mare este Domnul nostru, şi mare în putere; înţelepciunea Lui este nemărginită.

6. Domnul îi susţine pe cei smeriţi, El îi înjoseşte până la pământ pe cei răi.

7. Răspundeţi Domnului cu mulţumire, cântaţi psalmi cu harfa Dumnezeului nostru,

8. care acoperă cerurile cu nori, care pregăteşte ploaie pentru pământ, care face să răsară iarbă pe munţi,

9. care dă vitelor hrana lor, puilor de corb care strigă.

10. El nu-Şi găseşte plăcere în puterea calului, nu are plăcere în picioarele omului.

11. Plăcerea Domnului este în cei care se tem de El, în cei care şi pun speranţa în bunătatea Lui.

12. Ierusalime, laudă pe Domnul! Sioane, laudă pe Dumnezeul tău!

13. Pentru că El întăreşte zăvoarele porţilor tale, El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău,

14. El dă pace în hotarele tale, te satură cu grăsimea grâului.

15. El trimite porunca Sa pe pământ, Cuvântul Său aleargă foarte repede.

16. El dă zăpadă ca lâna, presară bruma ca cenuşa;

17. El aruncă gheaţa Sa ca nişte bucăţi; cine poate sta înaintea gerului Său?

18. El trimite Cuvântul Său şi le topeşte; face să sufle vântul Său: apele curg.

19. El descoperă cuvintele Sale lui Iacov, hotărârile Sale şi judecăţile Sale lui Israel.

20. El n-a făcut aşa cu nici o naţiune; şi ele n-au cunoscut judecăţile Lui. Lăudaţi pe Domnul!a