comori.org
comori.org

1. Doamne, judecă-mă, pentru că am umblat în corectitudinea mea şi m-am încrezut în Domnul: nu mă voi clătina.

2. Cercetează-mă, Doamne, şi încearcă-mă; cercetează în amănunt rărunchii mei şi inima mea,

3. pentru că bunătatea Ta este înaintea ochilor mei şi am umblat în adevărul Tău.

4. Nu m-am aşezat alături de oamenii de nimic şi nu am umblat cu cei vicleni.

5. Am urât adunarea celor care fac răul şi nu mă voi aşeza cu cei răi.

6. Îmi voi spăla mâinile în nevinovăţie şi voi înconjura altarul Tău, Doamne,

7. ca să fac să se audă glas de mulţumire şi să istorisesc toate lucrările Tale minunate.

8. Doamne, am iubit locaşul casei Tale şi locul unde este gloria Ta.

9. Nu lua sufletul meu împreună cu păcătoşii, nici viaţa mea împreună cu oamenii sângelui,

10. în ale căror mâini sunt răutăţi şi a căror dreaptă este plină de mită.

11. Dar eu voi umbla în nevinovăţia mea. Răscumpără-mă şi îndură-Te de mine.

12. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.