comori.org
comori.org

1. Să Se ridice Dumnezeu, să se împrăştie vrăjmaşii Săi şi să fugă dinaintea Lui cei care-L urăsc!

2. Îi vei risipi cum se risipeşte fumul, cei răi vor pieri dinaintea lui Dumnezeu cum se topeşte ceara înaintea focului!

3. Dar cei drepţi se vor bucura, vor sălta înaintea lui Dumnezeu şi se vor veseli cu bucurie.

4. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi psalmi Numelui Său! Faceţi drum Celui care înaintează prin pustiuri: Numele Lui este Domnul; şi bucuraţi-vă înaintea Lui.

5. În sfântul Său locaş, Dumnezeu este tatăl orfanilor şi apărătorul văduvelor.

6. Dumnezeu îi face pe cei singuri să locuiască într-o familie; pe cei încătuşaţi îi scoate ca să se bucure de belşug; dar cei răzvrătiţi locuiesc într-un loc uscat.

7. Dumnezeule, când ai ieşit înaintea poporului Tău, când ai umblat prin pustiu – Oprire –

8. s-a cutremurat pământul, chiar cerurile au picurat înaintea lui Dumnezeu; acel Sinai s-a cutremurat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9. Dumnezeule, Tu ai turnat ploaie de belşug şi, când a fost slăbită moştenirea Ta, Tu ai întărit-o.

10. Turma Ta a locuit în ea; Tu ai pregătit, în bunătatea Ta, bunuri pentru cel întristat, Dumnezeule.

11. Domnul a dat Cuvântul; mare este oştirea vestitoarelor.

12. Împăraţii oştirilor fug; ei fug, iar cea care rămâne acasă împarte prada.

13. Când vă odihniţi în staule, sunteţi ca aripile unei porumbiţe acoperite de argint şi al cărei penaj este ca aurul verde.

14. Când Cel Atotputernic i-a împrăştiat în ea pe împăraţi, ţara a devenit albă, ca zăpada din Ţalmon.

15. Un munte al Basanului este muntele lui Dumnezeu, un munte cu multe piscuri, un munte al Basanului.

16. Pentru ce, munţi cu multe piscuri, priviţi cu invidie muntele pe care Dumnezeu Şi l-a dorit ca locuinţă? Da, Domnul va locui acolo pentru totdeauna.

17. Carele lui Dumnezeu sunt douăzeci de mii, mii şi mii; Domnul este în mijlocul lor: un Sinai în locaşul sfânt.

18. Te-ai suit pe înălţime, ai luat robia roabă, ai primit daruri în om, chiar şi pe cei răzvrătiţi, pentru ca Domnul Dumnezeu să aibă o locuinţă.

19. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne copleşeşte cu darurile Sale, Dumnezeu, mântuirea noastră. Oprire.

20. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii; şi de la Domnul Dumnezeu sunt izbăvirile de la moarte.

21. Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmaşilor Săi, creştetul capului celui care umblă în nelegiuirile lui.

22. Domnul a zis: „Îi voi aduce înapoi din Basan, îi voi aduce înapoi din adâncurile mării,

23. ca să-ţi înmoi piciorul în sânge, ca limba câinilor tăi să şi aibă partea din vrăjmaşi.

24. Ei au văzut umbletele Tale, Dumnezeule, umbletele Dumnezeului meu, Împăratul meu, în locaşul sfânt:

25. cântăreţii mergeau înainte, apoi cântăreţii din instrumente cu coarde, în mijloc fecioare cântând din tamburine.

26. Binecuvântaţi în adunări pe Dumnezeu, pe Domnul, voi, cei din izvorul lui Israel!

27. Acolo este Beniamin, cel mic, conducătorul lor; căpeteniile lui Iuda, ceata lor; căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28. Dumnezeul tău a poruncit puterea ta. Întăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi!

29. Datorită templului Tău, la Ierusalim, împăraţii Îţi vor aduce daruri.

30. Mustră fiara din trestii, mulţimea taurilor, cu viţeii popoarelor: fiecare se supune oferind bucăţi de argint. Risipeşte popoarele care îşi găsesc plăcerea în război.

31. Cei mari vor veni din Egipt: Etiopia se va grăbi să-şi întindă mâinile spre Dumnezeu.

32. Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţii ale pământului, cântaţi psalmi Domnului – Oprire –

33. Celui care călăreşte pe cerurile cerurilor din vechime! Iată, El face să răsune glasul Său, un glas puternic.

34. Recunoaşteţi puterea lui Dumnezeu: măreţia Lui este peste Israel şi puterea Lui în nori.

35. Înfricoşător eşti, Dumnezeule, din sfintele Tale locaşuri! Dumnezeul lui Israel, El dă putere şi tărie poporului. Binecuvântat să fie Dumnezeu!