comori.org
comori.org

1. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, Numele Său este mare în Israel.

2. Şi cortul Său este în Salem, şi locuinţa Lui în Sion;

3. acolo El a zdrobit fulgerele arcului, scutul şi sabia şi lupta. Oprire.

4. Tu eşti mai strălucitor, mai măreţ decât munţii de pradă.

5. Cei cu inima tare au fost jefuiţi, şi-au dormit somnul; şi nici unul dintre viteji nu şi-a putut folosi mâinile.

6. La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, şi carul şi calul sunt aruncaţi într-un somn de moarte.

7. Tu eşti de temut! Şi cine poate sta înaintea Ta, când Te mânii?

8. Ai făcut să se audă judecata din ceruri; pământul s-a temut şi a tăcut,

9. când Tu Te-ai ridicat, Dumnezeule, pentru judecată, pentru mântuirea tuturor celor întristaţi de pe pământ. Oprire.

10. Pentru că mânia omului Te va lăuda; cu rămăşiţa mâniei Te vei încinge.

11. Faceţi jurăminte şi împliniţi-le faţă de Domnul Dumnezeul vostru! Toţi cei din jurul Lui să aducă daruri Celui de temut.

12. El va zdrobi duhul căpeteniilor; El este de temut pentru împăraţii pământului.