comori.org
comori.org

1. Dumnezeul laudei mele, nu tăcea!

2. Pentru că gura celui rău şi gura înşelăciunii s-au deschis împotriva mea, vorbesc împotriva mea cu limbă mincinoasă

3. şi m-au înconjurat cu cuvinte de ură şi luptă împotriva mea fără temei.

4. Pentru dragostea mea, ei mi-au fost adversari, dar eu mă rog.

5. Şi ei mi-au întors rău pentru bine şi ură pentru dragostea mea.

6. Pune peste el un nelegiuit, şi un adversar să stea la dreapta lui.

7. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat şi rugăciunea să-i fie ca un păcat!

8. Zilele lui să fie puţine şi slujba lui s-o ia altul!

9. Fiii lui să rămână orfani şi soţia lui, văduvă!

10. Fiii lui să fie vagabonzi şi să cerşească şi să umble căutându şi pâinea departe de locurile lor pustiite!

11. Cămătarul să arunce plasa peste tot ce este al lui şi străinii să-i jefuiască munca!

12. Să nu fie nimeni care să-şi întindă bunătatea peste el şi nimeni să nu se îndure de orfanii lui!

13. Urmaşii lui să fie lepădaţi, să li se şteargă numele în generaţia următoare!

14. Nelegiuirea părinţilor lui să fie amintită înaintea Domnului şi păcatul mamei lui să nu se şteargă!

15. Să fie neîncetat înaintea Domnului, ca să le şteargă amintirea de pe pământ,

16. pentru că nu şi-a amintit să se îndure, ci a persecutat pe cel întristat şi sărac şi pe cel cu inima zdrobită, ca să-l ucidă.

17. Şi a iubit blestemul: să vină peste el! Şi nu şi-a găsit plăcerea în binecuvântare: să fie departe de el!

18. Să fie îmbrăcat cu blestemul ca haină a lui şi să intre înăuntrul lui ca apa, şi în oasele lui ca untdelemnul!

19. Să-i fie ca un veşmânt cu care se acoperă şi ca un brâu cu care să se încingă întotdeauna!

20. Aceasta să fie, de la Domnul, răsplata adversarilor mei şi a celor care vorbesc de rău împotriva sufletului meu.

21. Dar Tu, Doamne, Dumnezeule, lucrează pentru mine, datorită Numelui Tău; pentru că îndurarea Ta este bună, salvează mă,

22. pentru că sunt întristat şi sărac şi inima îmi este rănită înăuntrul meu.

23. Trec ca o umbră când se alungeşte, sunt aruncat încoace şi încolo ca lăcusta.

24. Genunchii mi se clatină de post şi carnea mi-a slăbit, este fără grăsime.

25. Şi eu am ajuns de batjocura lor; când mă văd, ei dau din cap.

26. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu! Salvează-mă, după bunătatea Ta,

27. şi ei să ştie că aceasta este mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut aceasta!

28. Ei să blesteme, dar Tu binecuvântează. Dacă se ridică, să se ruşineze şi slujitorul Tău să se bucure.

29. Adversarii mei să fie îmbrăcaţi cu dispreţ şi să se acopere cu ruşinea lor ca şi cu o manta.

30. Voi mulţumi mult Domnului cu gura mea şi Îl voi lăuda în mijlocul mulţimii,

31. pentru că a stat la dreapta celui sărac, ca să-l salveze de cei care-i judecau sufletul.