comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul, pentru că este bun, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

2. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

3. Lăudaţi pe Domnul domnilor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

4. Pe Cel care singur face minuni mari, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

5. Care a făcut cerurile cu înţelepciune, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

6. Care a întins pământul pe ape, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

7. Care a făcut luminători mari, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

8. Soarele, ca să stăpânească ziua, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

9. Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

10. Care a lovit Egiptul în întâii săi născuţi, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

11. Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

12. Cu mână tare şi cu braţ întins, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

13. Care a împărţit în două Marea Roşie, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

14. Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

15. Şi a aruncat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

16. Care a condus pe poporul Său prin pustiu, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

17. Care a lovit împăraţi mari, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

18. Şi a ucis împăraţi puternici, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

19. Pe Sihon, împăratul amoriţilor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

20. Şi pe Og, împăratul Basanului, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

21. Şi a dat ţara lor de moştenire, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

22. De moştenire lui Israel, slujitorul Său, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

23. Care Şi-a amintit de noi în înjosirea noastră, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

24. Şi ne-a scăpat de vrăjmaşii noştri, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

25. Care dă pâine pentru orice făptură, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

26. Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!