comori.org
comori.org

1. Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, tot pământul!

2. Cântaţi gloria Numelui Său! Faceţi glorioasă lauda Lui!

3. Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşătoare sunt lucrările Tale! Din cauza mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.

4. Tot pământul Ţi se va închina şi-Ţi va cânta psalmi; va cânta psalmi Numelui Tău“. Oprire.

5. Veniţi şi vedeţi lucrările lui Dumnezeu. El este înfricoşător în faptele Sale faţă de fiii oamenilor.

6. El a prefăcut marea în uscat; au trecut fluviul cu piciorul; acolo ne-am bucurat în El.

7. El stăpâneşte prin puterea Sa pentru totdeauna. Ochii Săi urmăresc naţiunile, ca să nu se înalţe cei răzvrătiţi. Oprire.

8. Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru şi faceţi să se audă glasul laudei Sale,

9. El, care ne-a păstrat sufletul în viaţă şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.

10. Pentru că Tu, Dumnezeule, ne-ai încercat; ne-ai încercat cum se încearcă argintul;

11. ne-ai adus în laţ, ai pus o greutate copleşitoare pe rărunchii noştri;

12. ai lăsat oamenii să treacă peste capul nostru; am trecut prin foc şi prin apă şi ne-ai adus la un loc de belşug.

13. Voi intra în casa Ta cu arderi-de-tot, îmi voi împlini jurămintele faţă de Tine,

14. ce au promis buzele mele şi ce a vorbit gura mea în necazul meu.

15. Îţi voi aduce animale grase ca arderi-de-tot, cu tămâia berbecilor; Îţi voi jertfi tauri cu ţapi. Oprire.

16. Veniţi, ascultaţi, toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, şi vă voi spune ce a făcut El pentru sufletul meu.

17. Am strigat cu gura mea către El şi El a fost înălţat prin limba mea.

18. Dacă aş fi privit nelegiuirea în inima mea, Domnul nu m-ar fi auzit:

19. totuşi Dumnezeu a auzit, a fost atent la glasul rugăciunii mele.

20. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care n-a respins rugăciunea mea, nici bunătatea Sa de la mine!