comori.org
comori.org

1. Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până îi voi pune pe vrăjmaşii Tăi ca aşternut al picioarelor Tale“.

2. Domnul va trimite din Sion sceptrul puterii Tale: „Domneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!“

3. În ziua puterii Tale, poporul Tău va fi un dar de bunăvoie în sfântă splendoare; din sânul aurorei va veni la Tine roua tinerilor Tăi.

4. Domnul a jurat şi nu-I va părea rău: „Tu eşti preot pentru totdeauna, după rânduiala lui Melhisedec“.

5. Domnul de la dreapta Ta îi va zdrobi pe împăraţi în ziua mâniei Sale.

6. El va judeca printre naţiuni, va umple totul cu trupuri moarte; va zdrobi pe conducătorul unei ţări mari.

7. El va bea din pârâu pe cale, de aceea îşi va înălţa capul.