comori.org
comori.org

1. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Său cel sfânt!

2. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Şi nu uita nici una din binefacerile Lui:

3. El, care-ţi iartă toate nelegiuirile tale, care-ţi vindecă toate bolile tale,

4. care-ţi răscumpără viaţa din groapă, care te încununează cu bunătate şi îndurări,

5. care-ţi satură cu bunătăţi bătrâneţea; tinereţea ta se înnoieşte ca vulturul.

6. Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.

7. El a făcut cunoscut căile Sale lui Moise, faptele Sale fiilor lui Israel.

8. Domnul este îndurător şi plin de milă, încet la mânie şi plin de bunătate.

9. El nu va mustra fără încetare, nici nu-Şi va ţine mânia pentru totdeauna.

10. El nu ne-a făcut după păcatele noastre, nici nu ne-a răsplătit după nelegiuirile noastre.

11. Pentru că, pe cât sunt de înalte cerurile faţă de pământ, atât de mare este bunătatea Lui faţă de cei care se tem de El;

12. cât este de departe răsăritul de apus, atât a îndepărtat El nelegiuirile noastre de la noi.

13. Cum se îndură un tată de fiii săi, aşa Se îndură Domnul de cei care se tem de El.

14. Pentru că El ştie din ce suntem făcuţi: Îşi aminteşte că suntem ţărână.

15. Omul: zilele lui sunt ca iarba; înfloreşte ca floarea câmpului,

16. pentru că trece vântul peste ea şi nu mai este şi locul său n o mai recunoaşte.

17. Dar bunătatea Domnului este dintotdeauna şi pentru totdeauna peste cei care se tem de El şi dreptatea Lui pentru fiii fiilor lor,

18. pentru cei care păzesc legământul Său şi îşi amintesc de rânduielile Lui ca să le împlinească.

19. Domnul Şi-a întărit tronul Său în ceruri şi Împărăţia Lui stăpâneşte peste tot.

20. Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Săi puternici în tărie, care împliniţi cuvântul Său, ascultând de glasul Cuvântului Său!

21. Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, slujitorii Lui, care faceţi voia Lui!

22. Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!