comori.org
comori.org

1. Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, puterea noastră; scoateţi strigăte de bucurie către Dumnezeul lui Iacov.

2. Înălţaţi o cântare, faceţi să răsune tamburina, harfa plăcută, cu lira.

3. Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă, la timpul rânduit, în ziua sărbătorii noastre;

4. pentru că este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.

5. El a aşezat-o ca o mărturie în Iosif, când a ieşit traversând ţara Egiptului, unde am auzit o limbă pe care n-o cunoşteam.

6. Am îndepărtat povara de pe umărul său, mâinile sale au fost eliberate de coş.

7. Ai strigat în necaz şi te-am scăpat; ţi-am răspuns din locul ascuns al tunetului; te-am încercat la apele Meriba. Oprire.

8. Ascultă, poporul Meu, şi îţi voi mărturisi; Israele, dacă M-ai asculta!

9. Să nu fie printre voi nici un dumnezeu străin şi să nu te închini unui dumnezeu străin.

10. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului; deschide-ţi gura larg şi o voi umple.

11. Dar poporul Meu n-a ascultat de glasul Meu şi Israel nu M-a vrut.

12. Atunci i-am lăsat în împietrirea inimii lor, au umblat după sfaturile lor.

13. Dacă M-ar asculta poporul Meu, dacă ar umbla Israel pe căile Mele!

14. Îndată i-aş supune pe vrăjmaşii lor şi Mi-aş întoarce mâna împotriva adversarilor lor.

15. Cei care-L urăsc pe Domnul I s-ar supune; şi timpul lor ar ţine pentru totdeauna.

16. El i-ar hrăni cu grăsimea grâului; şi te-aş sătura cu miere din stâncă.