comori.org
comori.org

1. Domnul împărăţeşte: să se veselească pământul, să se bucure insulele cele multe!

2. Nori şi negură sunt în jurul Lui, dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Său.

3. Un foc merge înaintea Lui şi mistuie de jur-împrejur pe adversarii Săi.

4. Fulgerele Sale luminează lumea; pământul a văzut şi s-a cutremurat.

5. Munţii s-au topit ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

6. Cerurile vestesc dreptatea Sa şi toate popoarele văd gloria Sa.

7. Să se ruşineze toţi cei care slujesc unui chip cioplit, care se laudă cu idoli; voi, toţi dumnezeii, închinaţi-vă Lui.

8. Sionul a auzit şi s-a bucurat şi fiicele lui Iuda s-au veselit de judecăţile Tale, Doamne!

9. Pentru că Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti foarte înălţat, mai presus de toţi dumnezeii.

10. Voi, care-L iubiţi pe Domnul, urâţi răul; El păzeşte sufletele sfinţilor Săi, îi scapă din mâna celor răi.

11. Lumina este semănată pentru cel drept şi bucuria pentru cei drepţi cu inima.

12. Voi, cei drepţi, bucuraţi vă în Domnul şi lăudaţi amintirea sfinţeniei Sale!