comori.org
comori.org

1. Ferice de cel care-l înţelege pe sărac! În ziua răului, Domnul îl va scăpa.

2. Domnul îl va păzi şi-l va păstra în viaţă: va fi fericit pe pământ şi nu-l vei lăsa în voia vrăjmaşilor lui.

3. Domnul îl va susţine pe patul de zăcere; Tu îi vei primeni tot patul său când va fi bolnav.

4. Am zis: „Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, pentru că am păcătuit împotriva Ta“.

5. Vrăjmaşii mei îmi doresc răul: „Când va muri şi când îi va pieri numele?“

6. Şi dacă vine unul să mă vadă, vorbeşte neadevăruri; inima lui îşi adună nelegiuire; iese afară şi vorbeşte despre ea.

7. Toţi cei care mă urăsc şoptesc împreună împotriva mea; plănuiesc răul împotriva mea:

8. „O lucrare a lui Belial se ţine de el, şi acum, pentru că zace, nu se va mai ridica“.

9. Chiar şi prietenul meu apropiat, în care mă încredeam, care mânca pâinea mea, a ridicat călcâiul împotriva mea.

10. Dar Tu, Doamne, ai milă de mine şi ridică-mă şi le voi răsplăti.

11. Prin aceasta cunosc că Tu Îţi găseşti plăcerea în mine, că vrăjmaşul meu nu triumfă asupra mea.

12. Şi pe mine, Tu m-ai păstrat în nevinovăţia mea şi m-ai aşezat înaintea Ta pentru totdeauna.

13. Binecuvântat fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din eternitate în eternitate! Amin, da, amin!