comori.org
comori.org

1. Pe Tine, Dumnezeule, Te aşteaptă lauda în tăcere, în Sion, şi Îţi va fi împlinit jurământul.

2. Tu, care asculţi rugăciunea, la Tine va veni orice făptură.

3. Nelegiuirile m-au copleşit; Tu vei ierta fărădelegile noastre.

4. Ferice de cel pe care l-ai ales Tu şi l-ai apropiat: el va locui în curţile Tale. Ne vom sătura de bunătatea casei Tale, a templului Tău cel sfânt.

5. Ne vei răspunde prin lucruri înfricoşătoare, cu dreptate, Dumnezeul mântuirii noastre, Tu, încrederea tuturor marginilor pământului şi a depărtărilor mării!

6. Cel care prin puterea Sa a întemeiat munţii, Cel încins cu tărie,

7. care potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor şi zarva popoarelor!

8. Şi cei care locuiesc la margini ale pământului se tem de semnele Tale. Tu faci să cânte de bucurie venirea dimineţii şi a serii.

9. Tu ai cercetat pământul, l-ai adăpat şi-l îmbogăţeşti din belşug: râul lui Dumnezeu este plin de apă. Tu le pregăteşti oamenilor grânele, pentru că aşa l-ai rânduit.

10. Îi adăpi brazdele, îi netezeşti bulgării, îl înmoi cu ploi, îi binecuvântezi rodul.

11. Încununezi anul cu bunătatea Ta şi paşii Tăi picură belşugul.

12. Picură peste păşunile pustiului, şi dealurile se încing cu bucurie.

13. Păşunile sunt îmbrăcate cu turme şi văile se acoperă de grâne: ele scot strigăte de bucurie, da, cântă.