comori.org
comori.org

1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.

2. Până când veţi judeca nedrept şi veţi accepta pe cei răi? Oprire.

3. Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, faceţi dreptate celui întristat şi celui nevoiaş.

4. Salvaţi pe cel slab şi pe cel sărac, scăpaţi-i din mâna celor răi.

5. Ei nu cunosc, nici nu înţeleg, umblă în întuneric; toate temeliile pământului se clatină.

6. Am zis: „Sunteţi dumnezei şi toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.

7. Dar veţi muri ca omul şi veţi cădea ca una din căpetenii“.

8. Ridică-Te, Dumnezeule, judecă pământul; pentru că Tu vei moşteni toate naţiunile.